Sektor zdravotnických prostředků – Medical Devices

Obchodní sektor Medical Devices nabízí lékařům, zdravotním sestrám a pacientům široké spektrum nejmodernějších zdravotnických prostředků a lékařských technologií: dezinfekci, chirurgické šicí materiály, kardiologické stenty a katétry, kloubní náhrady, artroskopické přístroje, laparoskopické nástroje, neurochirurgické a páteřní implantáty, prostředky pro krytí ran, nástroje pro miniinvazivní chirurgii, sterilizátory, ale také strategické partnerství – model, jehož prostřednictvím přidává ke svým produktům komplexní servis a řadu nadstandardních služeb.