Kariéra

Společnost Johnson & Johnson vznikla v roce 1887, kdy její zakladatel Robert Wood Johnson jako první na světě vytvořil, na základě objevu sira Josepha Listera, antibakteriální prostředí na operačním sále. Od té doby se společnost Johnson & Johnson rozšířila do více než 60 zemí světa a čítá více než 128 700 zaměstnanců a 257 dalších společností.

V současnosti jsme největší zdravotnickou společností na světě a naším cílem je nejen uspokojovat potřeby našich zákazníků a pacientů, ale také se dobře starat o naše zaměstnance, jak je zakotveno v našem krédu. Společnost J&J poskytuje svým zaměstnancům rozsáhlé portfolio zaměstnaneckých výhod, například příjemné pracovní prostředí, moderní technické vybavení i řadu dalších, s cílem zpříjemnit pracovní, ale i soukromý život zaměstnanců.

V České a Slovenské republice naše společnost zaměstnává více než 650 zaměstnanců. Poskytuje příležitosti k profesnímu uplatnění absolventů od nižších až po manažerské pozice v oblastech prodeje, marketingu, financí, informačních technologií, personalistiky, logistiky atd.

Je tedy na vás, zajímáte-li se více o spotřební oblast Consumer, oblast zdravotnické techniky a diagnostiky Medical Devices and Diagnostics, farmaceutickou oblast Janssen, nebo hledáte práci v mezinárodním finančním centru JNJ Global Business Services.

V případě, že vás zajímá spíš práce v odděleních pečujících o zákazníky, v tzv. Customer service centrech, můžete se u nás také uplatnit – například v zákaznickém centru pro oblast Evropy, Středního východu a Afriky.

Co zaměstnancům nabízíme?

Pracovní prostředí založené na důvěře a dobrých mezilidských vztazích se společným cílem uspět v náročném tržním prostředí. Flexibilitu, další vzdělávání, možnost podílet se na nadnárodních projektech a mnoho dalších příležitostí k osobnímu růstu.

 


 

Career

Johnson & Johnson Company was established in 1887 when Robert Wood Johnson as first man in the world developed according to the findings of Joseph Lister an antibacterial environment in the surgery rooms. Since then company Johnson & Johnson spread into more than 60 countries of the world and has more than

128 700 employees and 257 operating companies.

 

Currently we are the biggest medical company in the world and our target is not only to satisfy the needs of our customers and patients but also to take good care of our employees as mentioned in our Credo. J&J offers to its employees wide range of employee benefits for example convenient working space, modern technical equipment and many other things to be able to make the working and also personal time of our employees convenient.

In Czech and Slovak republic our company employs more than 650 people. We offer opportunities for not only graduates starting on lower positions up to the managerial ones in the area of sales, marketing, finance , IT, HR logistics etc.

It is up to your decision if you find more interesting Consumer, Medical Devices and Diagnostics, pharmaceutical sector of Janssen or you are interested in working for international finance center in JNJ Global Business Services.

In case you are interested in customer care you may apply for a position in Customer Service Center for EMEA region.

What do we offer to our employees?

Working environment based on trust and good relationships with common target to be successful in the demanding market field. Flexibility, further growth, possibility to join international projects and many other development opportunities.