Péče o životní prostředí

Společnost Johnson & Johnson si uvědomuje, jak úzký je vzájemný vztah mezi lidským zdravím a zdravím naší planety. Usilujeme o snižování dopadů naší činnosti na životní prostředí ve všech oblastech (spotřeba energie, snižování emisí při používání firemních vozů, využívání všech kolektivních systémů šetrného zpracování odpadů apod.).

Naše závazky v oblasti životního prostředí se opírají o komplexní systém environmentálního řízení, systém certifikace a hodnotících procesů a celopodnikovou politiku vykazování výsledků oproti stanoveným cílům. Aktuální celosvětová politika Johnson & Johnson v oblasti péče o životní prostředí je součástí programu Zdravá budoucnost (Healthy Future 2015), který definuje priority a cíle z pohledu trvale udržitelného rozvoje.