Péče o zaměstnance

 

Připojili jsme se k evropské Chartě diverzity

Evropská Charta diverzity je dobrovolný závazek zaměstnavatelů rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí. Chartu podporuje Evropská komise (DG Justice) a v ČR je uváděna pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. Podpis a naplňování charty v České republice jako národní partner koordinuje nezisková organizace Byznys pro společnost, která sdružuje přední podniky, zajímající se o společenskou odpovědnost a udržitelnost.

Johnson & Johnson jak na globální, tak i na lokální úrovni se již dlouhodobě řídí principy diverzity, a proto jsme se rozhodli k této iniciativě oficiálně připojit.

Generální ředitelka Johnson & Johnson, Medical Devices, pro Českou a Slovenskou republiku a Maďarsko, Patricia Kabáth, podepsala dokument Charty diverzity 28. 6. 2016.

Řízení diverzity je pro nás i další společnosti důležité nejen v oblasti konkurenceschopnosti, ale také v oblasti spokojenosti zákazníků a zaměstnanců.

Johnson & Johnson tradičně věnuje velkou péči profesnímu vývoji svých zaměstnanců. Využíváme celé řady lokálně organizovaných interních i externích školicích programů. Velkou péči věnujeme zdraví zaměstnanců. Kromě pravidelných zdravotních prohlídek naše společnost organizuje řadu přednášek, zdravotních dní a nabízí možnost různých speciálních vyšetření, například měření zraku nebo měření glykémie. Zaměstnanci mají k dispozici také řadu zaměstnaneckých benefitů a pokud je to u dané pozice možné, podporujeme také využívání zkrácených úvazků.

 

 

 

                                

      
 

 

 

 

 

 

 

Společnost pořádá akci pro zaměstnance a jejich rodiny – Family Day. V roce 2015 jsme se všichni společně sešli v Toulcově dvoře.