Celou historií společnosti Johnson & Johnson se prolíná myšlenka odpovědnosti. Z ní vycházejí základní hodnoty, které Robert Wood Johnson, syn zakladatele naší společnosti, shrnul již v roce 1943 v dokumentu nazvaném Naše krédo. Principy a hodnotami shrnutými v krédu se dodnes řídí každodenní chování a rozhodování zaměstnanců, vycházejí z něj strategická rozhodnutí o dalším rozvoji firmy i naše komplexní pojetí firemní společenské odpovědnosti (CSR). Johnson & Johnson Česká republika chápe svou společenskou odpovědnost jako čtyři vzájemně související a propojené oblasti:


Odpovědný a etický přístup k podnikání
Péče o zaměstnance
Odpovědnost vůči společnosti
Péče o životní prostředí

Výroční zprávy CSR program ke stažení zde:

Výroční zpráva CSR 2013 (CZ)
CSR report 2013 (EN)

Výroční zpráva CSR 2012 (CZ)
CSR report 2012 (EN)
Výroční zpráva CSR 2011 (CZ)
CSR report 2011 (EN)
Výroční zpráva CSR 2009-2010 (CZ)
CSR report 2009-2010 (EN)
Výroční zpráva 2008 CSR (CZ)
CSR report 2008 (EN)

Kontakty na CSR tým ve společnosti Johnson & Johnson

Adresa:

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5 – Smíchov
Česká republika

Tel.: +420 227 012 111
E-mail: [email protected]