Zásady používání souborů cookies

Zásady používání souborů cookie

Vítejte

Vítejte na stránkách www.jnj.cz, které vlastní Johnson & Johnson, s.r.o. Tyto zásady používání souborů cookie jsou navrženy tak, aby vás informovaly o našich postupech týkajících se shromažďování údajů vámi navštěvovaných webových stránek  prostřednictvím souborů cookie nebo jiných monitorovacích technologií.

Přehled pravidel souhlasu s používáním souborů cookie

Právní předpisy EU vyžadují po organizacích umísťujících prostřednictvím  webových stránek cookies soubory do počítačů jejich návštěvníků následující:

Poskytnout návštěvníkům jasné a úplné informace o tom, jak jsou cookie soubory na webových stránkách používány.

Získání „souhlasu „ návštěvníků s umístěním cookie souborů do jejich počítače Ke splnění těchto požadavků jsme učinili čtyři kroky:

(i)         Identifikovali jsme soubory cookie a jiné monitorovací technologie poskytované prostřednictvím těchto stránek, účely, ke kterým slouží, a související informace, jako jejich platnost a zda se jedná o soubory cookie prvních nebo třetích stran.

(ii)        Na základě informací z bodu (i) jsme zhodnotili rušivost vlivů těchto cookie  souborů v oblasti návštěvníky očekávané ochraně soukromí

(iii)        Poskytli jsme „jasné a úplné“ informace o cookie souborech  s patřičnou úrovní zveřejnění, podle charakteru rušivosti každého jednoho cookie souboru (viz Panel nastavení souborů cookie).

(iv)       Použili jsme odpovídající strategii pro získání souhlasu s umístěním cookie souborů s ohledem najejich použití a míru rušivosti. Určité typy cookie souborů lze kvalifikovat jako zákonné výjimky a pokud tomu tak je, souhlas pro ně nebude požadován.

Strategie získání souhlasu používané na těchto stránkách

Evropské standardy pro získání souhlasu s používáním souborů cookie a podobných monitorovacích technologií (jako je sledovací pixel nebo webový skript) (dále „soubory cookie“) se nadále vyvíjejí a zatímco předchozí strategie získání výslovného souhlasu (nebo strategie „přijetí“) představují v tomto ohledu nejsilnější zákonné řešení, mohou narušit zákazníkovu zkušenost se stránkami a nepříznivě ovlivnit legitimní sběr údajů na webových stránkách.

Jako alternativu předpokládaného souhlasu  nám umožní vyvodit  souhlas tam, kde návštěvník soubory cookie neodmítne  (nebo „vystoupí“ ze zákazu), po zveřejnění prominentních souborů cookie a jednoduchého, snadno dostupného ovládání souborů cookie na základní úrovni (viz Panel nastavení souborů cookie). To návštěvníkům  umožní přijmout nebo odmítnout  soubory cookie na používané  stránce Příslušná strategie získání souhlasu bude záležet na míře rušivosti souboru cookie s přihlédnutím k následujícím skutečnostem:

  • kdo soubor cookie spravuje (např. první nebo třetí strana),
  • jaké údaje soubor cookie sbírá,
  • jaké účely splňuje ,
  • jaké má trvání ,
  • povaha webové stránky, která soubor cookie spravuje.

Pro soubory cookie, které vyžadují souhlas, postupujeme za použití tří úrovní:

  • soubory cookie s nízkou úrovní rušivosti: provádíme rozšířené poskytování informací  v rámci zásad  cookie souborů a poskytujeme snadný způsob  pro zakázání cookie souborů a odvozujeme souhlas , pokud cookie návštěvníkem není odmítnut.
  • soubory cookie se střední úrovní rušivosti: postupujeme podle stejné strategie jako pro soubory cookie s nízkou úrovní rušivosti a také provádíme kontextové zveřejňování o souborech cookie použitých na příslušných místech webu (např. zveřejňování souborů cookie kolem cílených reklam nebo jiné funkčnosti stránky závisející na těchto souborech cookie)
  • soubory cookie s vysokou úrovní rušivosti: provádíme  strategii předchozího souhlasu (např. použití banneru / vyskakujícího  okna, který vyžaduje návštěvníkův souhlas s těmito soubory cookie před jejich použitím).

Naznačený souhlas pro většinu souborů cookie: Soubory cookie rozmístěné na těchto stránkách mají pouze nízkou až střední úroveň rušivosti.

Zveřejnění souboru cookie podle typu, nebo podle identity: Vzhledem ke značnému počtu souborů cookie umístěných na těchto stránkách, jsou soubory cookie rozděleny do kategorií (např. ´reklamní soubory cookie´, ´analytické soubory cookie´). To umožňuje zveřejnění souborů cookie, které jsou pro zákazníky jednodušší a jasnější k pochopení.

POZNÁMKA: Panel nastavení souborů cookie poskytuje informace o účelu (účelech), platnosti a odkazy na zakázání souborů cookie.

Odkazy na jiné stránky

Tato stránka může obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky. Prosím, bud’te si vědomi že soubory cookie / monitorovací technologie jiných webových stránek neřídíme a tyto zásady používání souborů cookie se na takové stránky nevztahují.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotaz, poznámky nebo připomínky ohledně těchto zásad používání cookie souborů nebo ohledně informací o postupech na těchto stránkách, prosím, kontaktujte nás kliknutím sem nebo na adrese:

Johnson & Johnson, s.r.o.

Walterovo náměstí 329/1

Praha 5 – Jinonice

158 00

Změny v těchto zásadách používání souborů cookie

Pokud se tyto zásady používání souborů cookie změní, bude jejich aktualizace zveřejněna na těchto stránkách. Tyto zásady používání souborů cookie byly naposledy aktualizovány 18. 5. 2018.