Právní sdělení

Veškerý obsah této internetové stránky vlastní nebo řídí Johnson & Johnson, s.r.o., a je chráněn celosvětovými autorskými právy. Její obsah si můžete stáhnout pouze pro své osobní použití  pro nekomerční účely, ale není povoleno provádět žádnou úpravu nebo další reprodukování obsahu. Tento obsah nesmí být jinak kopírován ani používán.

Vlastníci této stránky se v rozumné míře vynasnaží na tuto internetovou stránku umisťovat aktuální a přesné informace, ale neposkytují žádná ujištění, záruky nebo zajištění co do přesnosti, aktuálnosti, nebo úplnosti poskytnutých  informací.

Vlastníci této stránky nezodpovídají za žádné škody nebo újmy způsobené vaším přístupem, nebo neschopností přístupu k této internetové stránce, nebo z vašeho spolehnutí se na jakékoliv  informace poskytnuté na této internetové stránce. Tato stránka je určena pro adresáty z České a Slovenské republiky..

Tato internetová stránka může poskytovat zmínky a odkazy na další stránky, ale vlastníci této stránky nenesou žádnou odpovědnost za obsah takovýchto dalších stránek a nebudou odpovědni za žádné škody nebo újmu na základě takovéhoto obsahu. Jakékoliv odkazy na další stránky jsou poskytnuty pouze pro pohodlí uživatelů této internetové stránky.

Obchodní značky, identifikační značky, obchodní názvy, obchodní design a produkty na této internetové stránce jsou chráněny v České a Slovenské republice a mezinárodně. Nesmějí být používány bez předchozího písemného schválení vlastníka této stránky s výjimkou účelů identifikace produktů nebo služeb společnosti.

Jakékoliv osobně identifikovatelné informace v elektronických sděleních na této internetové stránce se řídí Politikou ochrany osobních údajů pro tuto stránku. Vlastníci této stránky mohou používat nebo kopírovat veškeré další informace v takovýchto sděleních, včetně jakýchkoliv myšlenek, vynálezů, koncepcí, technik nebo  know-how, které jsou zde uvedeny, k jakémukoliv účelu. Takovéto účely mohou zahrnovat sdělení informací třetím osobám a/nebo vývoj, výrobu a/nebo nabízení zboží a služeb.

Odesílatel jakéhokoliv sdělení na tuto internetovou stránku nebo jinak vlastníkům této stránky je odpovědný za její obsah a za obsažené informace, včetně jejich pravdivosti a přesnosti.