Odpovědnost vůči společnosti

Johnson & Johnson je jednou z největších zdravotnických společností na světě s více než stotřicetiletou historií. Své silné postavení bereme jako závazek a naše poslání – pečovat o zdraví lidí – se snažíme naplňovat nejen prostřednictvím našich výrobků a služeb, ale také podporou projektů a programů, jejichž cílem je rozvíjet schopnosti lidí, kteří pomáhají zajišťovat zdravotní péči (zdravotníci, pracovníci neziskových organizací i dobrovolníci pečující o zdravotně a sociálně handicapované). Ve spolupráci s partnerskými organizacemi se snažíme přispívat k celkovému zlepšování situace ve zdravotnictví, zároveň věnujeme velkou pozornost vzdělávání odborníků i veřejnosti. Naše filantropické aktivity se snažíme zaměřovat dlouhodobě, podporujeme projekty a iniciativy, které jsou zaměřeny do budoucna a mají skutečnou šanci dosáhnout změny postojů a zlepšení situace.

Podpora neziskových organizací

Společnost Johnson & Johnson celosvětově podporuje vybrané projekty neziskových organizací, jejichž cílem je především znevýhodněným skupinám lidí zajistit lepší přístup k zdravotní péči, vyšší kvalitě života, informacím a preventivní péči. Více zde

Zvyšování bezpečí pacientů

Spolupracujeme na programech, které usilují o další zkvalitňování poskytované zdravotní péče. Za jednu z významných oblastí považujeme zvyšování bezpečí pacientů v českých nemocnicích. Více zde

Podpora vzdělávání a osvěta

Věnujeme velkou pozornost vzdělávání v oblasti zdravotní péče, organizujeme vlastní preventivní programy a osvětové aktivity. Více zde

Zapojení zaměstnanců

Snažíme se pomáhat zlepšovat podmínky a vyhlídky jednotlivců i komunit na celém světě. Zaměstnanci Johnson & Johnson se aktivně zapojují do firemních programů CSR a sami přicházejí s novými nápady a iniciativami. Více zde