Odpovědný a etický přístup k podnikání

Součástí naší podnikové kultury je důraz na etické a morální jednání ve všech oblastech podnikání. Kromě pečlivého dodržování vlastních přísně nastavených pravidel se snažíme přispívat k prosazování a dodržování etických standardů v celém zdravotnickém odvětví. Naše společnost patří k zakládajícím členům asociací Czechmed a Skmed, které sdružují dodavatele zdravotnických prostředků v České republice a na Slovensku a své členy zavazují k morálnímu a transparentnímu chování v každodenních interakcích se zdravotnickými pracovníky i všemi ostatními subjekty a partnery působícími v oblasti zdravotnictví.

Zapojujeme se také do iniciativ dalších organizací, jichž jsme členy, například Americké obchodní komory v České republice. V roce 2011 jsme byli jedním z iniciátorů projektu usilujícího o zvýšení transparentnosti a efektivnosti zadávání veřejných zakázek v České republice: Platforma pro transparentní veřejné zakázky. Naše společnost je signatářem etického kodexu Doporučení pro dodavatele veřejné zakázky. Více o našem zapojení do projektu najdete v sekci Transparentní podnikání zde.

Ve snaze pomáhat zavádět nové moderní postupy a metody co nejrychleji do léčebné praxe a zpřístupňovat je tak českým a slovenským pacientům nabízíme zákazníkům propracovaný systém profesního vzdělávání, který má již dvacetiletou tradici. Možnost využít našich vzdělávacích programů není spojena se závazkem zákazníka k nákupu produktů Johnson & Johnson.