Cookie policy SK

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Vitajte

Vitajte na stránke, ktorú vlastníJNTL Consumer Health (Czech Republic) s.r.o. Tieto Zásady používania súborov cookies obsahujú informácie o našich postupoch týkajúcich sa zhromažďovania údajov o vás prostredníctvom súborov cookies alebo iných monitorovacích technológií, keď navštívite naše stránky.

Prehľad pravidiel súhlasu s používaním súborov cookies

Právne predpisy EÚ vyžadujú, aby organizácie umiestňujúce súbory cookies prostredníctvom svojich stránok do počítačov svojich návštevníkov získali ich „súhlas“ po poskytnutí jasných a úplných informácií o tom, ako sa súbory cookies na stránke používajú.

Na splnenie týchto požiadaviek sme urobili štyri kroky:

(i)         Identifikovali sme súbory cookies a iné monitorovacie technológie poskytované prostredníctvom týchto stránok, účely, na ktoré slúžia a súvisiace informácie, ako ich platnosť a či sa jedná o súbory cookies prvých alebo tretích strán.

(ii)        Zhodnotili sme rušivosť týchto súborov cookies podľa očakávaní návštevníkov v oblasti ich súkromia podľa informácií získaných z bodu (i) vyššie

(iii)        Poskytli sme „jasné a úplné“ informácie o súboroch cookies pre tieto stránky s príslušnou úrovňou zverejnenia, ktorá zodpovedá charakteru rušivosti každého súboru cookies (viď. panel nastavenia súborov cookies).

(iv)       Použili sme zodpovedajúcu stratégiu na získanie súhlasu so súbormi cookies na týchto stránkach s prihliadnutím k ich použitiu a miere rušivosti. Určité typy súborov cookies je možné kvalifikovať ako zákonné výnimky a pokiaľ to tak je, súhlas pre ne nebude požadovaný.

Stratégie získania súhlasu používané na týchto stránkach

Európske štandardy na získanie súhlasu s používaním súborov cookies a podobných monitorovacích technológií (ako je sledovací pixel alebo webový skript) (ďalej „súbory cookies“) sa naďalej vyvíjajú a zatiaľ čo predchádzajúca stratégia získania výslovného súhlasu (alebo stratégia „prijatia“) predstavujú najsilnejšie zákonné riešenia na získanie súhlasu, môžu narušiť zákazníkovu skúsenosť so stránkami a nepriaznivo ovplyvniť legitímny zber údajov na webových stránkach.

Stratégia naznačeného súhlasu nám umožňuje odvodiť súhlas tam, kde návštevník súbory cookies nezakáže (alebo „vystúpi“ zo zákazu) po zverejnení prominentných súborov cookie a jednoduchého, ľahko dostupného ovládania súborov cookies na základnej úrovni (viď. panel nastavenia súborov cookies). To návštevníkovi umožní prijať alebo zakázať súbory cookies používané na stránke.

Príslušná stratégia získania súhlasu bude záležať na miere rušivosti súboru cookies s prihliadnutím k nasledujúcim skutočnostiam:

  • kto súbor cookies spravuje (napr. prvá alebo tretia strana),
  • aké údaje súbor cookies zbiera,
  • aký je jeho účel,
  • aká je jeho platnosť,
  • povaha webovej stránky, ktorá súbor cookies spravuje.

Pre súbory cookies, ktoré vyžadujú súhlas, postupujeme pri použití troch úrovní:

  • súbory cookies s nízkou úrovňou rušivosti: uskutočňujeme rozšírené zverejňovanie v rámci Zásad používania súborov cookies a poskytujeme jednoduché prostriedky na zakázanie súborov cookies a odvodzujeme súhlas so súbormi cookies tam, kde návštevník súbory cookies neodmietne.
  • súbory cookies so strednou úrovňou rušivosti: postupujeme podľa rovnakej stratégie, ako pre súbory cookies s nízkou úrovňou rušivosti a tiež vykonávame kontextové zverejňovanie o súboroch cookies použitých na príslušných miestach webu (napr. zverejňovanie súborov cookies okolo cielených reklám alebo iné funkčnosti stránky závisiace na týchto súboroch cookies)
  • súbory cookies s vysokou úrovňou rušivosti: zavádzame stratégiu predchádzajúceho súhlasu (napr. použitie bannera / kontextového okna vyžaduje návštevníkov súhlas s týmito súbormi cookies pred ich použitím).

Naznačený súhlas pre väčšinu súborov cookies: Súbory cookies rozmiestnené na týchto stránkach majú len nízku až strednú úroveň rušivosti.

Zverejnenie súboru cookies podľa typu, nie podľa identity: Vzhľadom na značný počet súborov cookies umiestnených na týchto stránkach sú súbory cookies rozdelené do kategórií (napr. „reklamné súbory cookies“, „analytické súbory cookies“). To umožňuje zverejnenie súborov cookies, ktoré je pre zákazníkov jednoduchšie a jasnejšie na pochopenie.

POZNÁMKA: Posúdenie typov súborov cookies, ktoré sa používajú prostredníctvom tejto webovej stránky, sa nachádza v prílohe A a poskytuje informácie o ich účeloch a uplynutí platnosti, ako aj informácie o zamietnutí súborov cookies v časti „Ako zablokovať“.

Odkazy na iné stránky

Táto stránka môže obsahovať odkazy alebo referencie na iné webové stránky. Majte, prosím, na pamäti, že súbory cookies / monitorovacie technológie iných webových stránok neriadime a tieto Zásady používania súborov cookies sa na také stránky nevzťahujú.

Ako nás kontaktovať

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, poznámky alebo pripomienky ohľadne týchto Zásad používania súborov cookies alebo postupov týkajúcich sa informácií na týchto stránkach, kontaktujte nás kliknutím tu alebo na adrese:

JNTL Consumer Health (Czech Republic) s.r.o.

Karadžičova 12

821 08 Bratislava

 

Zmeny v týchto Zásadách používania súborov cookies

Pokiaľ sa tieto Zásady používania súborov cookies zmenia, bude ich aktualizácia zverejnená na týchto stránkach. Tieto Zásady používania súborov cookies boli naposledy aktualizované 01.02.2023.