Periferní intervence

1) Self-expandibilní stenty

SMART® Flex stent

.014“ PRECISE® PRO RX® nitinolový stent

.035“ S.M.A.R.T. ® CONTROL® nitinolový stent
.035“ S.M.A.R.T. ® CONTROL® LARGE nitinolový stent

.035“ Long S.M.A.R.T. ® nitinolový stent

2) Diagnostické katétry

SUPER TORQUE® angiografický katétr
SUPER TORQUE® MB angiografický katétr

Diagnostické katétry Cordis jsou k dispozici v různých velikostech (Fr.) a konfiguracích. Katétry mohou kombinovat autraumatický hrot se splétaným nebo nesplétaným tělem.

NYLEX® angiografický katétr
Vysoce kvalitní katétr pro nákladově efektivní výkony.

TEMPO® Hydrophilic coated angiografický katétr
Je další generací katétrů se stejným vnitřním průměrem od hlavy až k náboji. Poskytuje kompatibilitu a spolehlivost k provádění cílených řešení cévního řečiště.

TEMPO® AQUA Hydrophilic coated angiografický katétr
Díky tomuto katétru jsou endovaskulární procedury snadné a rychlé. Kombinuje charakteristiky TEMPO® angiografického katétru s odolným hydrofilním povlakem, který umožňuje snadnou manipulaci ve vaskulárním prostoru.

3) Pre-mounted balónkové stenty

.014“ PALMAZ® BLUE® 0.14 periferní stent
.018“ PALMAZ® BLUE® 0.18 periferní stent

.035“ PALMAZ® GENESIS® periferní stent s OPTA® Pro. 035“ delivery systémem
.018“ PALMAZ® GENESIS® periferní stent s SLALOM® delivery systémem

4) Diagnostické vodící dráty

EMERALD™ vodící drát
Řiditelné vodící dráty Cordis mají na distálním hrotu měkké, flexibilní, vysoce radiopákní platinové vinutí.

5) Unmounted stenty

PALMAZ® XL Balónkem roztažitelný stent pro velké cévy

PALMAZ® GENESIS® periferní stent

6) Zaváděcí katétry

AVANTI® + zaváděcí plášť
Zavaděcí katétr (CSI) usnadňuje perkutánní zavedení intravaskulárního nástroje. Dostupnost velikostí Fr se liší podle řady produktů.

BRITE TIP® intervenční zaváděcí plášť
Plášťový zavaděč katétru (CSI) usnadňuje perkutánní zavedení intravaskulárního nástroje. Vynikající viditelnost wolframového radiopákního hrotu umožňuje přesné polohování.

7) PTA balónkové katétry

.035“ POWERFLEX® Pro PTA balónkový katétr
Vhodný jak pro běžné tak pro náročné případy dolních končetin. Úzce zaměřen na kosti kyčelní a povrchní stehenní tepny.

.035“ OTW POWERFLEX® Extreme PTA balónkový dilatační katétr
Ultra vysokotlaké balónkové katétry vhodné pro tuhé, kalcifikované léze a efektivní dilatace dialýzy píštělí.

.018“ OTW SLALOM® PTA balónkový dilatační katétr
Štíhlý a silný vysokotlaký .018“ OTW balónek na renální tepny a další postupy vyžadující vyšší tlak.

.035“ OTW MAXI™ LD PTA balónkový dilatační katétr
Pletené vnitřní tělo pro zvýšenou odolnost proti zlomení a zlepšení schopností zavádění. Určeno pro vysoké průtokové prostředí velkých cév, kde stabilita je důležitá.

.018“ OTW SAVVY® PTA balónkový dilatační katétr
Určeno pro křížení a zpracování komplexních femoropopliteálních a infrapopliteálních lézí. SAVVY® dilatační katétry mají extrémně nízké přejezdové profily k léčbě nejnáročnějších lézí.

.018“ OTW SAVVY® LONG PTA balónkový dilatační katétr
Přináší přesnost a ovladatelnost při křížení a léčbě dlouhých femoropopliteálních a infrapopliteálních lézí. Tyto katétry jsou dostupné až do délky 220mm.

.014“ RX AVIATOR® Plus PTA balónkový dilatační katétr
Optimální záhybová a skládací technologie pro nafukování a vyfukování, aby se minimalizoval čas výkonu.

.014“ RX SLEEK™ PTA balónkový dilatační katétr
.014“ RX SLEEK® OTW PTA dilatační katétr

Skupina periferních katétrů pro perkutánní transluminální angioplastiku (PTA) značky SLEEK® jsou středně poddajné katétry na jedno použití s koaxiálním designem a balónkem připojeným na distálním konci.

8) Vodící katétry

VISTA BRITE TIP® vodící katétr
Zavaděč má velké nezahrocené lumen, který umožňuje průchod katétrů do cév a infúzi běžného heparinizovaného fyziologického roztoku. Zavaděč s postranní hadičkou a ventilem má předem vytvarovanou distální špičku s radiopákním hrotem BRITE TIP®. Zavaděč je vytvarovaný, což umožňuje jeho umístění.

VISTA BRITE TIP® IG zaváděcí vodící katétr
Zaváděcí katétr Cordis má velký nezahrocený lumen, která slouží k vstřikování kontrastní látky a k monitorování tlaku a usnadňuje průchod zařízení používaných během zákroku do cévy. Kombinuje výhody AVANTI™ + CSI a VISTA BRITE TIP® vodícího katétru do jednoho zařízení pro snadné a cenově výhodné procedury.

9) CTO katétry

OUTBACK™ LTD™ katétr pro opakované intervence
Katétr pro opakovanou intervenci je vyroben za účelem usnadnění umístění a polohování vodícího drátu v periferní vaskulatuře. Skládá se ze tří základních prvků. Kanyly, hřídele katétru a posunovacího držadla s ovladačem posunu.

FRONTRUNNER™ XP CTO katétr
Tento katétr se skládá z držadla, které obsahuje rotační zařízení, portu na promývání, flexibilního shaftu a zakřiveného distálního řídícího konce, nepropouštějícího rentgenové paprsky. Páčkou rukojeti se ovládá otevírání a zavírání distální koncovky a rotační zařízení v rukojeti ovládá rotace shaftu a distální koncovky.

Zaváděcí mikro-katétr
Je určen k použití se samostatně dodávaným katétrem FRONTRUNNER™ XP CTO. Používá se jako další podpora distální části katétru FR-XP. Po projití      FR-XP okluzí, lze k usnadnění umístění vodícího drátu skrz lézi nebo okluzi použít mikrokatétr.

10) Řiditelné vodící dráty

.035“ AQUATRACK® Hydrofilní nitinolový vodící drát
Usnadňuje přístup, poskytuje kontrolu, viditelnost. Výjimečná konstrukční symetrie umožňuje manévrovatelnost skrze obtížné léze.

.035“ STORQ® řiditelný vodící drát
Umožňuje výbornou manévrovatelnost a je přesně řiditelný. Jeho distální špička je tvarovatelná a radiopákní.

.035“ JINDO® zúžený řiditelný vodící drát
Maximalizuje mazavost i při manévrovatelnosti s drátem. Proto, že pouze distální část je pokryta PTFE manžetami.

.018“ SV řiditelný vodící drát
Designován pro křížení složitých lézí – obzvláště BTK. Vynikající doplněk pro SAVVY®  a SAVVY® LONG PTA balónky.

.014“ STABILIZER® periferní řiditelný vodící drát
Široké přechody a vynikající podpora dosažitelnosti zařízení a kompatibilita s OUTBACK® katétry pro opakované intervence.

.014“ ATW řiditelný vodící drát
Řiditelné vodící dráty Cordis mají na distálním hrotu měkké, flexibilní, vysoce radiopákní platinové vinutí. Délka vodícího drátu, jeho průměr a konfigurace distálního hrotu se mohou lišit. Jako pomůcka pro zavádění/otáčení vodícího drátu může být připojeno zaváděcí/otáčecí zařízení.

11) Emboloprotekce

OPTEASE® opětovně vyjímatelný filtr do duté žíly
Je navrhnutý na perkutánní zavedení do výše zmíněné duté žíly. Dá se znovu vytáhnout během určitého období po implantaci nebo se může ponechat implantován jako permanentní filtr.

TRAPEASE® permanentní Vena Cava filtr
Permanentní filtr vena cava a zaváděcí kit byl vyvinut k perkutánnímu zavedení permanentního filtru do vena cava inferior (IVC). Symetrický a samostředící filtr TRAPEASE® je laserem řezaný trubní materiál ze slitiny niklu a titanu (Nitinol).

ANGIOGUARD® RX systém řiditelných drátů pro zachycení embolu
Každý systém pro zachycení embolu s vodícím drátem společnosti Cordis ANGIOGUARD® RX se skládá z jednoho vodícího drátu, zaváděcího pláště, zachycovacího pláště, torzního zařízení/uzavíracího zařízení, zavaděče filtračního košíčku a svlékacího zavaděče vodícího drátu.

12) Zařízení k uzávěru cév

EXOSEAL® zařízení k uzávěru cévy
Toto zařízení je určeno k uzavření místa vpichu do femorální tepny. Zkracuje čas do dosažení hemostáze a do pohyblivosti u pacientů, kteří podstoupili diagnostické nebo intervenční procedury za použití standardních vaskulárních zaváděcích pouzder odpovídající velikosti French s pracovní délkou až 12cm.

 

Více informací zde: http://www.cordis.com