Codman

Codman vyvíjí a dodává na trh široký sortiment diagnostických a terapeutických produktů pro léčbu poruch centrálního nervového systému. Zaměřuje se na léčbu hydrocefalu u dětí i dospělých, řízení nezvladatelné bolesti a intenzivní neurologickou péči. Produktová řada divize Codman zahrnuje programovatelné a neprogramovatelné ventily pro léčbu hydrocefalu, externí drenážní systémy, antibiotiky impregnované ventrikulární a peritoneální katetry. K neuromonitoraci slouží čidlo na měření nitrolebečního tlaku a pro zvládnutí chronické bolesti se používají lékové pumpy. Jedním z výrobků společnosti Codman je bipolární koagulátor, který chirurgovi umožňuje kontrolovat krvácení pomocí elektrického proudu bez nebezpečí poranění jemných přilehlých tkání. Na základě systému aktivního přenosu tepla umožňuje koagulaci při nízké teplotě a tím eliminuje možné termické poškození cév. V produktovém portfoliu se dále nachází vysokoobrátková pneumatická vrtačka a historicky nejvýznamnější a nejširší skupina speciálních chirurgických nástrojů. Nabízí komplexní řešení pro kraniální chirurgii/neurochirurgii. V oblasti navigované chirurgie Codman zastupuje společnost BrainLab.

 

Kontakty:

Zákaznické oddělení: Marta Sedláčková, [email protected], +420 227 012 383

Technický servis : Jan Mezek, [email protected], +420 235 091 238

Více informací zde