Johnson & Johnson EMEA Global Services

 

Vítejte na stránkách pražského globálního centra sdílených služeb společnosti Johnson & Johnson, poskytujícího podpůrné služby pro Evropu, Střední východ a Afriku.

English version below

Johnson & Johnson Global Services Prague (J&J GS Prague) je jedním z pěti globálních center sdílených služeb společnosti Johnson & Johnson. Zbývající čtyři centra sídlí v Tampě v USA, Manile na Filipínách, Su-čou v Číně a v Bogotě v Kolumbii. Centrum J&J GS Prague poskytuje podporu obchodním partnerům ze skupiny Johnson & Johnson v rámci regionu EMEA především v oblastech financí, nákupu a lidských zdrojů.

Divize Johnson & Johnson Global Services poskytuje služby jednotlivým společnostem skupiny Johnson & Johnson, zodpovídá za vybrané úkony napříč regiony a sektory s využitím jednotných simplifikovaných procesů a nejnovějších technologií. Posláním Johnson & Johnson Global Services je být „důvěryhodným obchodním partnerem, jehož globálně poskytované služby spoluvytvářejí a udržují přidanou hodnotu značky Johnson & Johnson a celkově umožňují její další rozvoj.“

Centrum J&J GS v Praze vzniklo v březnu 2006, kdy začalo poskytovat služby spojené se zpracováním dodavatelských faktur. Později převzalo proces vyřizování pohledávek, čímž byl položen klíčový základ komplexní finanční podpory našich obchodních partnerů. Díky vhodnému umístění a globálně úspěšné desetileté historii už pražské centrum od roku 2016 neposkytuje podporu pouze v oblasti finanční, ale rozšířílo své působení i do oblasti nákupu a lidských zdrojů.

V současné době v pražském centru sdílených služeb pracuje přes 500 zaměstnanců. Naši kolegové pocházejí z celého světa a hovoří 33 různými jazyky. Pracovní prostředí je velice kosmopolitní, podporuje rozvoj talentu a osobní i profesionální růst každého jednotlivce s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám a preferencím.

Naše klíčové hodnoty shrnuje naše Krédo, které tvoří základ veškerého našeho rozhodování a na první místo vždy staví naše zákazníky a zaměstnance. 

Zaměstnanci divize Johnson & Johnson Global Services při své práci pro svěřený region každým dnem dostávají příležitost učit se, růst a dosahovat úspěchů. Mají možnost realizovat se v oblasti financí, lidských zdrojů či nákupu. Ať už pracují v regionálních centrech v Manile, Praze, Tampě, Su-čou či Bogotě, nebo v některé z více než 260 kanceláří po celém světě, jsou součástí globálního týmu, který spojují tytéž hodnoty a jasná vize.

Máte-li zájem pracovat pro Johnson & Johnson Global Services Prague, podívejte se na naše aktuální pracovní příležitosti.

 

 

English version

Welcome to the J&J Global Services Prague delivery center for Europe, Middle East and Africa

 

Johnson & Johnson Global Services Prague (J&J GS Prague) is one of the 5 Johnson & Johnson Global Services delivery centers worldwide next to Tampa, United States; Manila, Philippines; Suzhou, China; and Bogota, Colombia. J&J GS Prague center supports its business partners from Johnson & Johnson Family of Companies within EMEA region in multiple functional areas, specifically Finance, Procurement and Human Resources.

Johnson & Johnson Global Services, supporting the businesses of Johnson & Johnson, performs selected functional work in a consistent manner across regions and sectors using simplified, standardized end-to-end processes and state-of-the-art technology. The vision of Johnson & Johnson Global Services is “to be trusted business partners who deliver increasing value by creating and sustaining globally standard world-class services that enable the power of Johnson & Johnson. 

 

J&J GS Prague was established back in March 2006 with Procure to Pay processes, later assuming the Account to Report as well as Invoice to Cash processes, creating a vital support in the area of Finance to our business partners. Due to positive business environment and globally recognized successful ten-year history, in 2016 Prague became not only a center for Finance, but broadened its scope to other functions such as Procurement and HR.

Currently J&J GS Prague employs over 500 professionals who come from all over the world and speak 33 different languages. Our environment is very cosmopolitan, supportive to talents, enabling both personal and professional development, and making sure you are treated as an individual.

Our core values are linked to Our Credo, which guides our decision-makings and puts the needs and well-being of the people we serve and we employee first.

 

 

Every day, employees within Johnson & Johnson Global Services find opportunities to learn, grow, and succeed as they support the Johnson & Johnson businesses in their region. Our employees have the opportunity to work in one of three functional areas: Finance, Human Resources, and Procurement. While they work within regional hubs in Manila, Prague, Tampa, Suzhou, and Bogota, or in one of our 260+ businesses around the world, they stay connected to a global team with shared values and a clear vision.

If you are interested in working for Johnson & Johnson Global Services Prague, please visit our currently open vacancies.