Protecting Lives Against Infection

Společnost  Advanced Sterilization Products (ASP), a Division of Medos International Sàrl, a Johnson & Johnson company, nepřetržitě vyvíjí a přináší na trh inovativní řešení pro prevenci infekcí, aby chránila zdraví a bezpečnost  těch, na kterých nám nejvíc záleží. Naše nejmodernejší technologie, celosvětový dosah a pevná pozice lídra nám umožňují nabízet ověřené produkty a služby zdravotnickým zařízením, výrobcům zdravotnických pomůcek a výzkumným pracovištím na celém světě.

Naše Poslání

Na principech našeho J&J Kréda předvídat, naplňovat a přesahovat potřeby našich zákazníků a vyvíjet integrovaná řešení, využitím inovativních technologií významně snížit lidské a finanční důsledky nozokomiálních (nemocničních) nákaz.

Naším cílem je bez kompromisů dosahovat nejvyšší míru spolehlivosti a kvality našich výrobků, být nepřekonaným porovnávacím standardem a být uznáván jako společnost oddaná svému cíli, upřímnosti, integritě a službám.

Naše Vize

Být lídrem společnosti Johnson & Johnson v prevenci infekcí a vytvářet co nejbezpečnější prostředí pro pacienty a jejich rodiny, zdravotnické zaměstnance, poskytovatele a společnost.