Vzdělávání

Společnost Johnson & Johnson ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze vytvořila VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO PLAZMOVOU STERILIZACI.

V nemocnici se úspěšně pořádají pravidelné vzdělávací kurzy pro plazmovou sterilizaci ve sterilizačních systémech STERRAD®.

Náplní kurzu je všeobecný přehled centrální sterilizace, předsterilizační příprava, metody nízkoteplotní sterilizace, plazma jako sterilizační médium, obalové materiály, chemické a biologické indikátory; kurz má také praktickou část.

Kurz je určen pro sestry pracující na odděleních centrální sterilizace a také pro instrumentářky a je ohodnocen 3 kreditními body dle § 3 vyhlášky č. 423/2004 Sb.