Vision Care

Hlavním cílem Johnson & Johnson Vision Care je zlepšení kvality života pacientů ve spolupráci s odborníky v oblasti péče o oči. Vision Care je distributorem kontaktních čoček ACUVUE®, ale zároveň se široce angažuje v oblasti osvětových aktivit ohledně péče o zrak a zdraví očí.

Zrak je nejdůležitější z lidských smyslů. Až 80 % všech informací, které náš mozek přijímá, je přijímáno očima. Proto je důležité, abychom se o ně správně starali. V rámci osvětových aktivit vydává Johnson & Johnson Vision Care řadu osvětových a vzdělávacích materiálů jak pro oční odborníky tak pro širokou veřejnost. Více o tomto tématu se dozvíte na www.zrakprozivot.cz a www.dobrevidenie.sk. Tyto osvětové kampaně se zároveň těší odborné záštitě Společenstva českých optiků a optometristů & České kontaktologické společnosti.

Náš obor je velmi živý, proto je pro oční odborníky důležité mít nejen přehled o nových trendech, ale také o nich na patřičné úrovni diskutovat a zkoušet je v praxi. Chceme proto i nadále posilovat svoji pozici nezávislé odborné platformy pro oční specialisty a poskytovat jim adekvátní zázemí prostřednictvím kontinuálního vzdělávání v The Vision Care Institute® v Praze.

Kontaktní čočky značky ACUVUE® jsou v měkkých kontaktních čočkách světovou špičkou na trhu. Nabízejí korekci zraku jak pro krátkozraké, dalekozraké či pro astigmatismus. Na webových stránkách ACUVUE®www.acuvue.cz a www.acuvue.sk ) se dozvíte vše, co o kontaktních čočkách potřebujete vědět – výběr správného typu pro vás, péče o čočky, udržování zdravých očí, a dokonce i to, jak si můžete své oči doma zkontrolovat.

ACUVUE®, SEE WHAT COULD BE® a THE VISION CARE INSTITUTE® jsou registrované ochranné známky společnosti JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.