ISO ve společnosti JNTL Consumer Health (Czech Republic) s.r.o.

V souvislosti se zvyšováním kvality služeb a servisu poskytovanými našim zákazníkům a s ohledem na interakce jednotlivých subjektů, které se ve zdravotnickém prostředí pohybují, byly ve společnosti JNTL Consumer Health (Czech Republic) s.r.o. implementovány normy ISO 9001:2000 a ISO 13485:2003.

Společnosti JNTL Consumer Health (Czech Republic) s.r.o. v České republice a JNTL Consumer Health (Czech Republic) s.r.o. na Slovensku jsou držitelem certifikátů pro standard ISO 9001:2000 a ISO 13485:2003. Audit pravidelně provádí společnost Det Norske Veritas a týká se oblastí: nákupu, prodeje, distribuce, skladování a servisu zdravotnických prostředků a desinfekce, školicích aktivit ve zdravotnictví.

ISO 9001:2000 certifikat

ISO 13485:2003 certifikat

Získáním certifikátu naše společnost prokázala, že:

  • provozuje své činnosti na základě platných oprávnění;
  • má účinný systém kontroly kvality práce;
  • veškeré činnosti provozuje dle vnitřních směrnic a přesných postupů, dle zákonných požadavků;
  • její zaměstnanci i dotčené osoby jsou ve svém oboru náležitě školeni;
  • firma uspokojuje v maximální možné míře přání svých zákazníků;
  • ručí za kvalitu svých produktů
  • plně si uvědomuje zodpovědnost, která z předmětu jejího podnikání vyplývá.

Standardy ISO:

 

EN ISO 9001:2000 – systém managementu jakosti, sloužící pro nezávislé posouzení schopnosti organizace plnit požadavky normy, zákazníků, požadavky předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu jakosti;

EN ISO 13485:2003 - požadavky na systém managementu jakosti v souvislosti se zdravotnickými prostředky, tj. především splnění veškerých zákonných požadavků a dalších standardů na management zdravotnických prostředků (nákup, prodej, skladování, identifikace, distribuce, servis a periodické kontroly, management rizik…), dále naplnění požadavků zákazníka a požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů.

 

Ochrana životního prostředí

 

Společnost přistupuje k životnímu prostředí zodpovědně, a proto je součástí systému ZELENÝ BOD. Hlavní úlohou tohoto systému je podpora třídění odpadů z obalů a osvěta mezi obyvateli. Tím, že společnost používá ochrannou známku ZELENÝ BOD na obalech svých výrobků, ukazuje spotřebiteli, že životní prostředí jí není lhostejné. Systém ZELENÝ BOD provozuje na Slovensku oprávněná organizace ENVI-PAK. Prostřednictvím oprávněné organizace ENVI-PAK si společnost zároveň plní povinnosti vyplývající z obalové legislativy na Slovensku.

Společnost má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou společností EKO-KOM, a.s. a za obaly prodávaných výrobků hradí této společnosti pod identifikačním číslem EK-F05000045 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu.

Veškeré obaly uváděné společností JNTL Consumer Health (Czech Republic) s.r.o. na český trh splňují podmínky stanovené zákonem 477/2001 Sb., Zákon o obalech ve znění pozdějších předpisů. Zejména jde o naplňování § 3 Prevence a § 4 Podmínky uvádění obalů na trh.