VPOIS – kompletní přehled léčivých přípravků

 

Povinnost zřídit tuto "Veřejně přístupnou odbornou informační službu - VPOIS" vyplývá ze Zákona č. 378/2007 Sb. § 33 odst. 3 písm. g) bod 1. 

Aktuální informace o přípravcích najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde.

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

 

Jestliže nás chcete informovat o jakékoliv zkušenosti s naším přípravkem či máte dotaz týkající se našeho přípravku, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle 227 012 111 nebo nám napište email na [email protected].

 

Hlášení nežádoucího účinku léku / nežádoucí příhody zdravotnického prostředku

 

Hlášení nežádoucího účinku léku

Co to je nežádoucí účinek?

Nežádoucí účinek je nepříznivá a nezamýšlená odezva na podání léčivého přípravku, která se dostaví po dávce běžně užívané k prevenci, léčení či určení diagnózy onemocnění nebo k obnově, úpravě nebo jinému ovlivnění fyziologických funkcí.

Závažný nežádoucí účinek je každý nežádoucí účinek, který má za následek úmrtí pacienta, ohrožení života, vyžaduje přijetí do nemocnice nebo prodloužení pobytu v nemocnici, má za následek trvalé či významné poškození zdraví nebo omezení schopností, nebo se projeví jako vrozená anomálie či vada u potomků.

Hlásit je třeba i podezření na nežádoucí účinek, protože rozhodnutí, zda existuje vztah mezi nežádoucím účinkem a podáním léčivého přípravku, je v mnoha případech velmi obtížné.

Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinek léku nebo jakoukoliv jinou stížnost na produkty společnosti Johnson & Johnson Consumer, prosím, obraťte se na nás co nejdříve – zavolejte nám na tel. číslo 227 012 111 nebo napište email na [email protected].  

Uveďte prosím:

             jakého léku se nezamýšlená nebo nepříznivá odezva týká

             kdy se u Vás nebo Vašeho pacienta nežádoucí účinek objevil

             reakci na lék, kterou pokládáte za nežádoucí účinek

             pokud jste pacient, prosím uveďte kontakt na Vašeho lékaře, který Vás léčil, když se nežádoucí účinek objevil

             Vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, email)

 

Hlášení SÚKL

Další možností pro pacienty i zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SUKL) zde.

 

Hlášení nežádoucí příhody zdravotnického prostředku

Povinnost hlásit

Výrobci, zplnomocnění zástupci, dovozci, distributoři, poskytovatelé, autorizované osoby, akreditované osoby, nebo osoby provádějící servis jsou povinni písemně oznámit SUKL nežádoucí příhodu, kterou zjistili nebo byli o ní informováni. V případě, že tuto povinnost splnil výrobce, ostatní osoby tuto povinnost nemají. Tato povinnost je dána ustanovením § 19 odst. 1 písm. b) a § 32 odst. 1 zákona o zdravotnických prostředcích.

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku nebo jakoukoliv jinou stížnost na produkty společnosti Johnson & Johnson Consumer, zavolejte nám na tel. číslo 227 012 111 nebo napište email na [email protected].  

Co by mělo být hlášeno

Jakákoli událost, která splňuje všechna tři níže uvedená základní kritéria, je považována za nežádoucí příhodu a musí být oznámena SUKL.

Tato kritéria jsou:

•             došlo k příhodě,

•             existuje podezření, že zdravotnický prostředek se podílel na příčině příhody,

•             událost vedla nebo by mohla vést k úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby, nebo k vážnému zhoršení jejich zdravotního stavu.

Zároveň však platí, že je lépe událost oznámit i v případě pochybnosti, zda se jedná o nežádoucí či nikoliv.

 

Jakým způsobem hlásit

a) telefonicky, faxem, elektronickou poštou (e-mail) nebo poštou na adresu Státního ústavu kontroly léčiv (SUKL), a

b) vyplněným Formulářem i pro první hlášení nežádoucí příhody