ETHICON je znám na trhu po celém světě jako silná společnost stavějící svůj úspěch na kvalitě svých produktů a služeb.

Ethicon Surgical Care nabízí širokou škálu inovativních produktů a řešení, která jsou využívána odbornými pracovníky napříč velkou většinou chirurgických oborů, převážně ve všeobecné a hrudní chirurgii, kardiochirurgii, neurochirurgii, ortopedii, gynekologii, urologii, bariatrické a estetické chirurgii a ORL.

Ethicon  Surgical Care má jako hlavní cíl změnit úroveň péče o pacienta za účelem zlepšení kvality zdraví po celém světě. Jsme zavázáni posouvat hranice péče o pacienty, aby mohli prožít lepší, delší a kvalitnější život. Neustále se vyvíjíme a zlepšujeme, abychom mohli sloužit naším zákazníkům efektivněji.

Ethicon Surgical Care se snaží vnímat potřeby lékařů a pacientů. Velký důraz proto klademe i na ucelený celoživotní profesionální vzdělávací program lékařů a sester.

Ethicon Surgical Care představuje v současné době kompletní produktové pokrytí vybraných chirurgických výkonů díky propojení divize chirurgických šicích materiálů Ethicon, produktů staplerové techniky a koagulace a řezu měkkých tkání Ethicon Endo-Surgery, produktů zástavy krvácení Ethicon Biosurgery a speciálních produktů Gynecare.