Prehľad kurzov Slovenská republika

 • VATS Lobektómia
 • Úvod do kolorektálneho kontinua
 • Kolorektálne vzdelávacie kontinuum, II. krok - Perfecting Step
 • Pokročilé technológie v chirurgii
 • Úvod do gynekologického vzdelávacieho kontinua
 • Gynekologické vzdelávacie kontinuum, II. krok - Perfecting Step
 • Úvod do urologického vzdelávacieho kontinua
 • Urologické vzdelávacie kontinuum, II. krok - Perfecting Step

Kurzy na vyžiadanie

 • Chirurgické riešenie Inguinálnych hernií otvorenou metódou
 • Laparoskopické riešenie hernií a defektov brušnej steny TAPP, IPOM
 • Komplexné riešenie ventrálnych hernií retromaskulárnou technikou
 • Pokročilé chirurgické techniky pre mladých chirurgov
 • Chirurgická liečba hemeroidov
 • Chirurgická liečba karcinómu prsníka

V prípade záujmu o niektorý z vyššie uvedených kurzov, prosím kontaktujte Vášho obchodného zástupcu.