Lepidla

Syntetické  vstřebatelné adhezivum, určené pro lepení cévních anastomóz a tkání.

 • Snadné použití.
 • Rychlá, bezproblémová aplikace.
 • Odolné a poddajné.
 • Rychlá příprava
 • Silná podpora tkáně během hojení
 • Lepidlo je nezávislé na koagulační kaskádě
 • Pružnost materiálu
 • Složení – 2-Octyl Cyanoakrylát, Butyl-Laktoyl kyanoakrylát
 • Bezpečná biodegradace
  • 75% absorbce do 24 měsíců
  • 100% absorbce do 36 měsíců