Ethicon - Trokary, Staplerová technika a ostatní

Ethicon dlouhodobě poskytuje produkty vysoké kvality, jejichž vývoj, vycházející z požadavků na minimální traumatizaci tkání a maximální výkon, probíhá v úzké spolupráci s chirurgy na celém světě. Cílem spolupráce zahrnující výzkum, vývoj a výrobu je maximalizace pozitivního výsledku pro pacienta jako konečného spotřebitele.

Nabídka pro endoskopickou i otevřenou operativu pokrývá všechny tři fáze chirurgických výkonů od vstupu přes vlastní výkon až po uzávěr rány.

Hlavní část portfolia tvoří staplerová technika a trokary, nedílnou součástí jsou adjustabilní bandáže žaludku, klipovače a endoskopické instrumenty.


STAPLEROVÁ TECHNIKA

TROKARY

 

 

Produkty jsou pro svou kvalitu využívány pro chirurgické řešení nejen onkologických onemocnění v mnoha chirurgických oborech, jejichž hlavními představiteli jsou: