Ostatní

V rozšířené nabídce je možno využívat vysoce ergonomické endoskopické instrumenty, automatické
i mechanické klipovače pro otevřenou I endoskopickou operativu a speciální produkt pro bariatrické výkony – adjustovatelnou bandáž žaludku.

 

Produktový katalog