Zvyšování bezpečnosti pacientů

Naše výrobky a služby pomáhají zvyšovat kvalitu života lidí na celém světě. Zároveň se snažíme přispívat k neustálému zdokonalování a k růstu celkové úrovně poskytované zdravotní péče. Proto se jako partneři zapojujeme do dlouhodobých programů organizovaných jinými institucemi.

Spolupráce s Project HOPE Česká republika o.p.s. (program Nil Nocere)

 

Johnson & Johnson podporuje program Nil Nocere, jehož celkovým cílem je zlepšovat bezpečí pacientů ve zdravotnických zařízeních cestou zavádění projektů, které řeší zásadní problémy v oblasti nežádoucích událostí. Během pilotního tříletého projektu bylo vyškoleno 64 odborných pracovníků z 16 nemocnic v oblasti řízení rizik, identifikace a prevence nežádoucích událostí.

V roce 2015 proběhl další ročník projektu „NIL NOCERE – Ochrana pacientů před poškozením“, se zaměřením na klíčové otázky hlášení nežádoucích událostí, jejich identifikaci a prevenci a následné vzdělávání zaměstnanců s cílem zamezit opakování chyb. V roce 2015 se do programu zapojilo 11 nemocnic.

 

Podpora celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“

 

Společnost Johnson & Johnson je partnerem celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem "Bezpečná nemocnice" a celostátní konference "Dny bezpečí".

Soutěž i konference mají za cíl upozorňovat na možná rizika při poskytování zdravotních služeb, a to jak rizika pro pacienty, tak pro personál. Zároveň napomáhají výměně zkušeností a předávání informací souvisejících s bezpečím v lůžkových zdravotnických zařízeních. V soutěži jsou oceňovány nejlepší projekty, kterými zdravotnická zařízení učinila nejvíce kroků ke zvýšení bezpečí.

Tématem 7. ročníku odborné soutěže lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb byla "Bezpečná péče pro seniory". V konkurenci 19 přihlášených projektů se absolutním vítězem stala krajská příspěvková organizace Nemocnice Jihlava se svým projektem "Proaktivní přístup v edukaci seniorů", se kterým dominovala v ošetřovatelsko-medicínské sekci. Nejvíce bodů od odborné poroty ve druhé soutěžní oblasti, technicko-provozní, získala Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, za projekt  "Zachovej klid a rozvahu" - projekt edukačního videa pro školení v protipožární ochraně - zásah při požáru.

Společnost Johnson & Johnson ocenila vítězné projekty v každé kategorii cenou ve výši 50 000 korun, určenou na další odborné vzdělávání.