Podpora vzdělání a osvěta

Kampaně pro veřejnost

Osvětový program Zrak pro život upozorňuje na důležitost pravidelných kontrol zraku u optometristy i preventivních očních vyšetření u očních lékařů, která mohou mj. pomoci včas odhalit různá onemocnění. Webové stránky www.zrakprozivot.cz nabízejí rady ohledně vhodné péče o zrak, názory odborníků a další užitečné informace týkající se zraku a vidění. Divize Vision Care Johnson & Johnson organizuje také lokální osvětové kampaně ve firmách nebo obchodních centrech, v jejichž rámci absolvovalo vyšetření zraku již více než 1000 lidí.