Transparentní podnikání

 

Společnost Johnson & Johnson si uvědomuje odpovědnost vůči svým participačním skupinám a prostředí, v němž podniká. Tato odpovědnost je zakotvena rovněž v krédu společnosti, jehož základními prvky jsou důvěryhodnost, otevřenost a odpovědnost – hodnoty, které představují pevný základ, o nějž se opírají všechny aktivity společnosti.

Koalice pro transparentní podnikání
Společnost Johnson & Johnson je iniciátorem a zakládajícím členem Koalice pro transparentní podnikání. Koalice je volným sdružením usilujícím o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. Vznikla v roce 2010 a v současnosti sdružuje přes třicet českých a mezinárodních společností napříč odvětvími. Cílem společnosti Johnson & Johnson je přispět svou iniciativou ke zvýšení transparentnosti (nejen) v oblasti veřejných zakázek v České republice a k nastavení efektivních kontrolních mechanismů, které zamezí korupčnímu jednání ve veřejných zakázkách.

Transparentní veřejné zakázky
Koalice pro transparentní podnikání úzce spolupracuje s Platformou pro transparentní veřejné zakázky, která sdružuje politické strany, podnikatelské asociace a veřejné instituce a podílí se na přípravě novely zákona o veřejných zakázkách.

Společnost Johnson & Johnson je signatářem etického kodexu uchazečů o veřejné zakázky Doporučení pro dodavatele veřejné zakázky. Snahou společnosti Johnson & Johnson je zvýšení konkurenceschopnosti, posílení zásady nediskriminace a rovného zacházení, tedy maximální otevřenosti jak v průběhu zadávání veřejných zakázek, tak i při samotné jejich realizaci.